Kan man konvertera till same? Del – 3 Slutet

by maxmackhe

I den här, i vart fall tilltänkt, sista delen vill jag bara redogöra för vad jag har kommit fram till, hur jag tycker att kriterierna till Sametingets röstlängd / valgmanntall borde fungera.

Först vill jag bara säga att det här har inte varit ett konstnärsprojekt. Jag har gått några allvarliga rundor med mig själv där jag tvingats att verkligen tänka, diskutera med andra av olika uppfattningar och känna efter vart jag själv står någonstans i den här saken. Det har till tider gjort mig personligen ganska förvirrad då jag hela tiden har försökt att hålla mig objektiv och öppen för vad folk menar om hur det borde fungera. Som sagt, det har varit en “schizofren” process av och till, där olika saker i mig många gånger satts upp mot varandra. Vad är riktig och rätt? Det har varit en dragkamp i mig mellan obehaget och tvivlet å ena sidan, och viljan att komma fram till en egen mening och förbättra något som jag kan uppleva som lite haltande. Jag ber så mycket om ursäkt om någon känner sig trampad på, jag har bara varit nödd att gå till botten med det här och jag valde att göra det genom en blogg, bland annat för att utformningen till röstlängdens/valgmanntallets kriterier vidrör betydligt flera än mig och jag tänker att det därför är viktigt att diskutera hur det ska fungera.

Varför ska jag bry mig om röstlängdens/valgmanntallets kriterier?

Därför att det finns krafter inom Sametingen både på norsk och svensk sida som vill öppna upp kriterierna till röstlängden/valgmanntallet och få in folk som ligger i någon slags gråson, t ex människor som levt länge i Sápmi och som har tillägnat sig samiskt språk och kultur. Några av oss är gott integrerade i det samiska samhället och ses kanske av många som samer, men är det riktigt att öppna upp kriterierna till röstlängden/valgmanntallet och släppa in oss?

Jag tror inte på att öppna upp röstlängdens/valgmanntallets kriterier. Jag tänker att Sametinget måste vara för samer. Om man håller dörren öppen så får man snart in folk som inte är samer och Sametinget blir till ett öppet forum för alla människor som vill ha medbestämmande i samiska angelägenheter. Det skulle urholka både Sametinget och samerna som folkgrupp. Det kan kanske vara lockande att ta in någon som i princip fullständigt och totalt integrerats i det samiska samhället, säg t ex en ingift som lever som en same och har massor med bra samepolitiska idéer och förslag, men hur ska man lyckas reglera det i ett generellt kriterium så att man får in just denne? Jag kan för det första inte se att det går att reglera på det viset utan att man snart hade blivit tvungen att öppna upp kriterierna ännu mer. T ex varför bara ingifta? En annan sak är ju att det låter väldigt demokratiskt underligt att man skulle ta in vissa människor baserat på att de har väldigt bra åsikter och är trevliga att ha i det samiska samhället.

Dessutom så är ju Sametinget inte en sluten värld dit allt som hör till samepolitik ska hålla sig. Det finns också andra arenor för alla som är intresserade av samepolitiskt engagemang, så som kommunpolitiken, i landstinget/fylkestinget och i riksdagen/stortinget, och där hade det verkligen behövts höjas mer samepolitiska röster. Sedan kan man ju faktiskt vara engagerad i ett parti i Sametinget, utan att man för den skull just själv kan rösta eller kandidera på valbar plats. Fast för en del är kanske inte de politiska motiven den huvudsakliga meningen med Sametingets röstlängd / valgmanntall, utan kanske snarare den yttersta bekräftelsen på att de är samer, men Sametingets röstlängd / valgmanntall är ju inte ett samemanntall, en registrering där alla som identifierar sig som samer skall finnas inräknade. Det är en lista för samer som uppfyller kriterierna till röstlängden/valgmanntallet och som vill rösta till Sametinget eller kandidera på valbar plats på en röstlista.

Kriterierna till Sametingets valgmanntall på norsk sida tycker jag är ganska bra. Skärper man kriterierna så kommer en del samer inte att komma in i valgmanntallet och mjuknar man upp kriterierna så öppnar man upp för något som kan leda till en urholkning av samerna som folkgrupp och urbefolkning. Sametinget ska vara till för samer och det ska inte vara för enkelt att åberopa sig en samisk identitet och faktiskt få rätten till möjligheten att bli samernas president. Jag kan gott köpa att man över en generationsgräns har möjligheten att få komma in i valgmanntallet, även om ens föräldrar var ickesamer. Om någon helt från barnaåren vuxit upp som same, med språk och kultur, ja, så är det kanske en ganska rimlig utveckling att den personen också får rösta i Sametinget.

Däremot kriterierna till Sametingets röstlängd på svensk sida har jag inte förstått ännu, för som det framstår på söknadsblanketten till röstlängden så räcker det om man anser sig vara same och om man talar samiska i hemmet. Om det fungerar så rent praktiskt eller om det finns andra bakomliggande meningar och bedömningar här som inte syns, det vet jag inte. Jag tänker i alla fall att det hade varit bra om röstlängderna/valgmanntallen till Sametingen i de olika länderna hade haft samma kriterier och utformning, och den norska sidans är bra.

Dock något som jag fortsatt menar haltar lite rör definieringen om man har eller har haft samiska som hjemmespråk. Jag tycker inte det framkommer med 100 % tydlighet vad ett hjemmespråk är, eller hur länge en uppväxt är. På söknadsblanketten står ungefär översatt; Med hemspråk menas det språk som du hade under uppväxten, om du pratade flera språk så ska samiska ha varit ett av dem. Ok, det är ganska klart, men så länge som det inte finns en uppföljning eller ett kontrollsystem som bedömer sökarens uppgifter så blir det helt upp till sökaren själv att tolka vad de begreppen innebär. Det är väl allra helst ett kontrollsystem som skulle ha varit på plats. Att det finns ett ansvar för sökaren att lämna korrekta uppgifter är ju fint det, men om uppgifterna baseras helt på sökarens egna tolkningar så mister ju definationen och kriteriet lite tyngd.

Jag hoppas att jag nu har fått med det mesta av det jag vänt ut och in på och grubblat på de sista veckorna. Detta är i vilket fall det jag har kommit fram till, självklart har jag inte stängt mina öron för inspel och i en del detaljer kan jag helt säkert byta mening, ingenting är skrivet i sten för all och evig tid. Detta är min nuvarande slutsats och med detta som bakgrund så kommer jag att stryka mig själv ur valgmanntallet eftersom jag menar att jag inte uppfyller kriterierna, i vart fall så som jag tänker att kriterierna borde fungera och förmodligen också som det är tänkt att de skall fungera.

Till sist. Jag är glad över att det finns så många otroligt bra kandidater på valbar plats att rösta på till Sametinget. Naturligtvis hade jag väldigt gärna röstat. Sametingsvalet är det val som jag förmodligen allra helst skulle vilja rösta i, jag hade gärna om så haft flera röster som jag kunde lägga på de som jag tycker är bra, men rätt ska vara riktigt och därför drar jag mig ur. Däremot ni som har möjlighet att rösta till Sametinget, gör det, Sametinget är viktigt. Rösta!

Image

/Max Mackhé

Advertisements